Beschermingsbewind

Bij ons geeft u uw administratie met een gerust hart uit handen
Soms zijn mensen (tijdelijk) niet in staat om hun eigen financiën te regelen. Dat kan velerlei oorzaken hebben, zoals ouderdom, psychische problemen, verslaving of lichamelijke beperkingen. Momenteel wordt het beschermingsbewind vaker ingesteld over de goederen van personen die kampen met problematische schulden (zgn schuldenbewind). Om een oplossing te vinden voor de schuldensituatie, is het gewenst om het beschermingsbewind te laten instellen om uw financiële huishouding weer op orde te brengen. Zonder stabiel budget, is het namelijk niet mogelijk om een schuldregeling aan te vragen. De kantonrechter stelt het bewind in en heft, indien de gronden van het bewind niet meer aanwezig zijn, het bewind ook weer op. Dat kan zowel op eigen initiatief als (bij uitzonderingssituaties) op verzoek van de bewindvoerder.

Wat is beschermingsbewind?
Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel ter bescherming van de goederen of een gedeelte van de goederen van een betrokkene. Goederen zijn bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid of een uitkering, vorderingen, schulden, pensioen, meubilair, sierraden en het bezit van een huis of een toekomstige erfenis. Niet altijd is er familie om deze zware en tijdrovende taak uit te voeren. Vaak is het ook niet wenselijk omdat het kan leiden tot onenigheid tussen familieleden onderling.

Bomer Bewindvoeringen beheert uw goederen die onder bewind zijn gesteld en behartigt de financiële belangen die hiermee gemoeid zijn. Een aanvraag om via de kantonrechtbank het beschermingsbewind te laten instellen, kunnen wij voor u regelen.

Financiële zelfredzaamheid
U dient ernaar te streven dat u uw financiën op termijn weer zelf kunt regelen. Dit is makkelijker als u bijvoorbeeld geen schulden meer heeft en uw financiële situatie stabiel is. Door optimaal gebruik te maken van voorzieningen waar u recht op heeft, zorgt u ervoor dat u zo veel mogelijk ruimte krijgt in uw budget. Voorbeelden van deze voorzieningen zijn: bijzondere bijstand voor specifieke uitgaven, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten, regelingen voor minima. Als uw financiën onder controle zijn, kan de bewindvoerder aan u vragen om zelf een kwijtscheldingsformulier in te vullen of bijzondere bijstand aan te vragen. Doel van het zelf aanvragen is dat u straks weet hoe u een formulier moet invullen. De bewindvoerder zal er voor zorgen dat u de juiste papieren ontvangt om de aanvraag in te vullen. Een instantie vraagt altijd naar kopieën van uw bankafschriften. Het is daarom belangrijk dat u de bankafschriften die u zelf ontvangt, goed bewaart.

Tarieven
De tarieven voor de kosten van het beschermingsbewind kunt u gerust bij ons opvragen. De bewindvoerder vraagt bijzondere bijstand aan voor de kosten van het bewind. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van uw inkomen en schuldenpositie.