Bijstandsuitkering alleenstaande ouder omlaag

Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is de zogenoemde alleenstaande ouder-norm vervallen. Daardoor ontvangt een alleenstaande ouder voortaan dezelfde uitkering als een alleenstaande (per 1 januari 2015: € 912,00 per maand).

Meer kindgebonden budget, maar minder inkomen vanuit de gemeente.

In 2015 gaat de bijstandsuitkering voor alleenstaande ouders omlaag, maar gaat het kindgebonden budget (bedoeld voor kinderen tot 18 jaar) dat u van de Belastingdienst ontvangt. omhoog. Als u daar recht op heeft, ontvangt u dus meer kindgebonden budget.

Het inkomen uit een bijstandsuitkering is vanaf 2015 dus lager.

Het kabinet wil op deze manier het verschil in koopkracht tussen alleenstaande ouders en (echt)paren met kinderen gelijk trekken en alleenstaande ouders stimuleren om aan het werk te gaan.

 

Meer informatie: www.toeslagen.nl