Budgetbeheer

Steeds meer mensen hebben problemen om rond te komen met hun financiën. Lasten stijgen, regelgeving wordt ingewikkelder en soms raakt men door omstandigheden in financiële moeilijkheden, zoals een echtscheiding of werkloosheid. Door diverse omstandigheden kunnen mensen hun rekeningen niet meer betalen, openen de post niet meer. Gevolg is dat er aanmaningen en brieven van incassobureaus en deurwaarders volgen. Indien u enkele schulden heeft en uw inkomen is toereikend om deze schulden via betalingsregelingen te voldoen, kan Bomer Bewindvoeringen met budgetbeheer u helpen bij het op orde brengen en bijhouden van uw administratie en financiën. Nadat uw financiën weer op orde zijn, kunt u dit weer zelfstandig oppakken.

Snel weer lucht
Met budgetbeheer worden uw vaste lasten en geldzaken op tijd betaald en/of geregeld, zodat u snel weer meer lucht krijgt. Budgetbeheer (ook wel inkomensbeheer genoemd) is bedoeld voor mensen die hun geldzaken op vrijwillige basis aan ons willen overdragen, zonder tussenkomst van een rechter. Afspraken die we met u maken en vastleggen en het budgetplan zijn echter niet vrijblijvend.

Wat mag u van ons verwachten?
Afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden kunt u kiezen uit drie vormen van budgetbeheer:

  • Budgetbeheer basis
  • Budgetbeheer plus
  • Budgetbeheer totaal

Intakekosten
Voor het budgetbeheer is cliënt eenmalig een bedrag van € 200,00 incl. BTW verschuldigd.

Budgetbeheer basis
Betalingen van huur, gas, elektra, warmte, water en premie ziektekostenverzekering. Het restant van het inkomen maakt de budgetbeheerder maandelijks over naar uw eigen bankrekening. Met dit geld dient u de overige rekeningen te betalen. U bent zelf verantwoordelijk voor de besteding ervan.

U zorgt zelf voor een correcte vaststelling van de Huur- en Zorgtoeslag en het Kindgebonden budget door wijzigingen in uw (gezamenlijke) inkomen en/of gezinssamenstelling tijdig door te geven aan de Belastingdienst. Wijzigingen geeft u door met uw DigiD.

Kosten budgetbeheer basis: € 50,00 incl. BTW per maand. Voor samenwonenden geldt een opslag van 20%.

Budgetbeheer plus
Betalingen van huur, gas, electra, warmte, water en premie ziektekostenverzekering, premie van WA- en inboedelverzekering en overige verzekeringen, internet, TV en telefoon. Het restant van het inkomen maakt de budgetbeheerder maandelijks over naar uw eigen bankrekening. Met dit geld dient u de overige rekeningen te betalen. U bent zelf verantwoordelijk voor de besteding ervan.

U zorgt zelf voor een correcte vaststelling van de Huur- en Zorgtoeslag en het Kindgebonden budget door wijzigingen in uw (gezamenlijke) inkomen en/of gezinssamenstelling tijdig door te geven aan de Belastingdienst. Wijzigingen geeft u door met uw DigiD.

Kosten budgetbeheer plus: € 60,00 incl. BTW per maand. Voor samenwonenden geldt een opslag van 20%.

Budgetbeheer totaal
Betaling van alle rekeningen aan de hand van een vooraf opgesteld budgetplan. Uw budgetbeheerder zal dit budgetplan met u bespreken. U ontvangt per week leefgeld. De hoogte is afhankelijk van uw totale inkomen en totale uitgaven.

U zorgt zelf voor een correcte vaststelling van de Huur- en Zorgtoeslag en het Kindgebonden budget door wijzigingen in uw (gezamenlijke) inkomen en/of gezinssamenstelling tijdig door te geven aan de Belastingdienst. Wijzigingen geeft u door met uw DigiD.

Kosten budgetbeheer totaal: € 70,00 incl. BTW per maand. Voor samenwonenden geldt een opslag van 20%.

Eigen verantwoordelijkheid
Voor alle vormen van het budgetbeheer geldt dat u altijd zelf verantwoordelijk bent en blijft voor voldoende inkomen en het tijdig (binnen drie dagen na ontvangst) doorsturen van rekeningen, wijzigingen in inkomen, uitgaven enz. U vraagt zelf bijzondere bijstand aan, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapslasten en overige voorzieningen die voor u van toepassing zijn.

Indien u een medewerker van Bomer Bewindvoeringen verzoekt om bijvoorbeeld voor u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aan te vragen, uw toeslagen te controleren of aangifte Inkomstenbelasting te doen, zullen wij u hiervoor een extra vergoeding in rekening brengen. Uiteraard stellen wij u hiervan voorafgaand aan de werkzaamheden op de hoogte.