Belangrijk: meldingsplicht uitkeringsgerechtigden

Belangrijk: meldingsplicht uitkeringsgerechtigden Ontvangt u een uitkering van de gemeente, UWV, Sociale Verzekeringsbank of een andere instantie? Meld dan altijd bij de uitkeringsinstantie als er een wijziging optreedt in uw persoonlijke of financiële situatie. Voorbeelden: * U gaat samenwonen * U krijgt een kind * Uw relatie eindigt * U gaat werken * U gaat…

Bijstandsuitkering alleenstaande ouder omlaag

Bijstandsuitkering alleenstaande ouder omlaag Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is de zogenoemde alleenstaande ouder-norm vervallen. Daardoor ontvangt een alleenstaande ouder voortaan dezelfde uitkering als een alleenstaande (per 1 januari 2015: € 912,00 per maand). Meer kindgebonden budget, maar minder inkomen vanuit de gemeente. In 2015 gaat de bijstandsuitkering voor alleenstaande ouders omlaag,…