Belangrijk: meldingsplicht uitkeringsgerechtigden

Ontvangt u een uitkering van de gemeente, UWV, Sociale Verzekeringsbank of een andere instantie? Meld dan altijd bij de uitkeringsinstantie als er een wijziging optreedt in uw persoonlijke of financiële situatie.

Voorbeelden:

* U gaat samenwonen

* U krijgt een kind

* Uw relatie eindigt

* U gaat werken

* U gaat meer of minder werken

 

Gevolgen niet melden

Indien u wijzigingen niet of niet op tijd doorgeeft, kan de uitkeringsinstantie maximaal 100% boete opleggen van het bedrag dat u ten onrechte aan uitkering heeft ontvangen. De uitkeringsinstantie zal altijd de uitkering die u ten onrechte heeft ontvangen, terugvorderen.

Houd hier rekening mee. Een boete van 100% kan ernstige gevolgen hebben voor uw budget.