Minder uitkering door invoering kostendelersnorm

Minder uitkering door invoering kostendelersnorm De leeftijd voor de kostendelersnorm is aangepast. Vanaf 1 januari 2023 wordt de leeftijdsgrens verhoogd naar 27 jaar of ouder. Uitzondering op deze leeftijdsgrens zijn: studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten; studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten). jongeren tot 21…