Wij dragen zorg voor de belangen van schuldeisers

Bomer Bewindvoeringen b.v., afdeling Wsnp, draagt zorg voor de belangen van schuldeisers tijdens het Wsnp-schuldsaneringstraject van uw debiteur. Nadat de rechtbank uw debiteur heeft toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, ontvangt u van ons informatie over het indienen van uw vordering.

Wat is voor u belangrijk om te weten? U zult de volgende punten in acht moeten nemen:

  1. U ontvangt schriftelijk bericht als uw debiteur (schuldenaar) is toegelaten tot de Wsnp met daarin het verzoek om binnen 14 dagen uw vordering in te dienen bij de bewindvoerder. Dit kunt u doen per brief of per mail. U dient bewijsstukken bij te voegen die de hoogte van de vordering onderbouwen en aan te geven of u aanspraak maakt op voorrecht, pand, hypotheek of retentierecht.
  2. Indien u een bevestiging van uw ingediende vordering wilt ontvangen, dient u dit aan te geven in uw brief/mail. De bewindvoerder zal uw vordering plaatsen op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Indien de bewindvoerder uw ingediende vordering betwist, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht met opgaaf van reden(en).
  3. Het is niet toegestaan om vanaf de datum van de uitspraak schuldsanering rente en/of kosten te berekenen.
  4. Betalingsregelingen of beslagleggingen eindigen op de dag van de uitspraak. Betalingen die de schuldenaar ná deze dag heeft gedaan, dient u terug te betalen.
  5. Verder incassomaatregelingen na de uitspraak zijn zinloos en de kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening.
  6. Wij laten het weten u wanneer er een verificatievergadering plaatsvindt of wanneer de rechtbank de schuldsanering tussentijds beëindigt.
  7. Na afloop van de schuldsanering ontvangt u van de bewindvoerder bericht of de rechtbank de schuldenaar wel of geen schone lei heeft verleend. Tevens geeft de bewindvoerder aan of er een uitdeling plaatsvindt aan de schuldeisers.
    Een uitbetaling vindt altijd plaats ná afloop van de schuldsaneringsregeling plaats.
  8. Indien de rechtbank aan een schuldenaar de schone lei heeft verleend, is voor schuldeisers de restschuld niet meer afdwingbaar. Dit betekent dat u de restschuld niet meer op de schuldenaar kunt verhalen.

Voor vragen of advies kunt u altijd contact met opnemen met een van onze Wsnp-bewindvoerders.